Filia Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej w Oleśnicy
Start
Spis treści
Jak zachci do czytania
Strona 2
Wszystkie strony

Na warsztacie przybliono zagadnienia majc na celu popularyzowanie czytelnictwa oraz rne formy pracy z czytelnikiem.

Na szkoleniu poszerzano wiedz na temat rnych form i dziaa motywujcych do czytania oraz metod pracy z ksik. Przedstawiono rne metody pracy z ksik, ktre maj na celu popularyzowanie ksiek i zachcanie do czytania uczniw na kadym poziomie nauczania.

Warsztat ten by rwnie doskona okazj dla uczestnikw do wymiany dowiadcze i sprawdzonych sposobw z zakresu promowania czytelnictwa w szkoach.

Pomysami podzielia si z nami Aleksandra Nalazek - Edukator Dolnolskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocawiu.

Spotkanie przebiegao w przyjaznej atmosferze. Ju teraz zapraszamy wszystkich czonkw Sieci na kolejne spotkanie.

Grayna Hrebeniuk