Filia Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej w Oleśnicy
Start
Konkurs Literacki

BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W OLENICY

ZAPRASZA

Uczniw szk podstawowych i gimnazjalnych

do wzicia udziau w konkursie literackim

pod hasem:


,,Mj Przyjaciel Zwierz???

w kategorii:

* wiersz (zestaw skadajcy si z trzech wierszy)

* opowiadanie (jedno opowiadanie)

* forma dziennikarska (wywiad, reporta)

Prace ? napisane zgodnie z reguami gatunku ? naley przesa

do 30 kwietnia br. pod adresem:

Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Olenicy

ul. Wojska Polskiego 56

56-400 Olenicy

Do oryginalnych tekstw ? przepisanych na komputerze w trzech egzemplarzach,

oznaczonych godem ? naley doczy kopert

(oznaczon tym samym godem i z dopiskiem ,,Konkurs literacki??),

zawierajc nastpujce informacje:

* imi i nazwisko ucznia, jego adres domowy

* imi i nazwisko nauczyciela ? opiekuna

* adres, nazw i numer telefonu szkoy oraz klas,

do ktrej chodzi ucze

Teksty bd oceniane i recenzowane przez kompetentne jury. Najlepsze zostan uhonorowane nagrodami rzeczowymi. Rozstrzygnicie konkursu nastpi 25 maja br., a rozdanie nagrd odbdzie si na Gali - 2016 Podsumowujcej Powiatowe Konkursy Przedmiotowe, 16 czerwca br.