Filia Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej w Oleśnicy
Start

Niedawno w Bibliotece Pedagogicznej miao miejsce pite w tym roku szkolnym spotkanie Sieci Wsparcia Nauczycieli Bibliotekarzy. Tym razem temat brzmia: ?Aplikacje edukacyjne ? wiczenia interaktywne na kad lekcj?.


Na warsztacie przybliono zagadnienia zwizane z ksztatowaniem czytelnictwa oraz rnych form pracy z czytelnikiem w bibliotece. Uczestnicy poznali narzdzia technologii informacyjno-komunikacyjnej przydatne do wykorzystania podczas organizowania zaj opartych na aktywnoci i wsppracy uczniw.

Na szkoleniu zaprezentowano moliwoci wykorzystania gier oraz interaktywnych materiaw edukacyjnych podczas procesu nauczania ? uczenia si, a take wsparcie procesu uczenia si i nauczania poprzez wykorzystanie interaktywnych i multimedialnych moduw, jak np. platforma LearningApps.

Wiadomociami o aplikacjach edukacyjnych podzielia si z nami Beata Malentowicz - Edukator Dolnolskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocawiu.

Spotkanie przebiegao w przyjaznej atmosferze. Ju teraz zapraszamy wszystkich czonkw Sieci na kolejne spotkanie.