Filia Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej w Oleśnicy
Start
Kamishibai, teatr ilustracji

Spotkaniem warsztatowym ?Kamishibai, teatr ilustracji? w dniu 18 padziernika rozpoczlimy dziaania Sieci Wsppracy i Samoksztacenia Nauczycieli Bibliotekarzy w roku szkolnym 2017/2018.

Celem szkolenia byo zapoznanie z wywodzc si z Japonii metod gonego czytania Kamishibai, bdc alternatywn form czytania, niezwykle pobudzajc wyobrani i wspomagajc kreatywno odbiorcy.

Prezentacja moliwoci wykorzystania teatru ilustracji do realizacji celw edukacyjnych na zajciach wzbudzia due zainteresowanie. Odnotowano duy wpyw ilustracji i gonego czytania na rozwj czytelnictwa.

Wprowadzanie nowych form do realizacji zada edukacyjnych pozwala na uatrakcyjnienie warsztatu pracy i wprowadzenie nowych treci.

Do korzystania z nowych narzdzi w pracy z czytelnikiem inspirowaa nas pani Beata Malentowicz ? edukator Dolnolskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocawiu.

W zagadnienia organizacji i dziaania Sieci Wsppracy i Samoksztacenia, ktrej celem jest poszerzenie kompetencji zawodowych, dzielenie si wiedz i umiejtnociami, wprowadzia pani Jadwiga Maszorek ? kierownik Biblioteki Pedagogicznej w Olenicy, uzupeniajc o informacje na temat dziaania Platformy Olenickie Centrum e-Doradztwa oraz dostpu do jej zasobw.

Spotkanie przebiegao w przyjaznej atmosferze. Ju teraz zapraszamy wszystkich czonkw Sieci na kolejne spotkanie.

Grayna Hrebeniuk