Filia Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej w Oleśnicy
Start
IV Konkurs poetycki

ZAPRASZAMY

DO WZICIA UDZIAU

W KONKURSIE POETYCKIM

POD HASEM:

"I ZA MARZENIEM..."

Konkurs adresowany jest do uczniw szk ponadgimnazjalnych z terenu powiatu olenickiego.

Kady uczestnik moe zgosi tylko jedn prac skadajc si z trzech wierszy.

Uczestnikiem opiekuje si i nadzoruje jego prac nauczyciel danej szkoy.

Do tekstw, ktre musz by przepisane na komputerze w trzech egzemplarzach i oznaczone godem, naley doczy kopert z tym samym godem i z dopiskiem ,,Konkurs poetycki??, zawierajc nastpujce informacje:

  • imi i nazwisko ucznia, adres domowy;
  • nazw , adres szkoy, klas;
  • imi i nazwisko nauczyciele ? opiekuna ucznia.

Wymagany jest zestaw trzech wierszy w jzyku polskim. Kady ucze moe przedoy tylko jeden zestaw trzech utworw nie publikowanych wczeniej. Teksty ? ocenia jury, ktre powoa dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Olenicy.

Na teksty czekamy do12 stycznia 2018 r. Nasz adres: Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Olenicy, 56-400 Olenica, ul. Wojska Polskiego 56.

Przesanie do Organizatora pracy konkursowej jest rwnoznaczne z udzieleniem Organizatorowi zgody na jej wielokrotne, nieodpatne publikowanie na stronie internetowej http://pceik.pl/