Młodzieżowy Dom Kultury
Start

Rozpocz si rok szkolny, tote w Modzieowym Domu Kultury - PCEiK trwaj zapisy na zajcia pozalekcyjne. Oferta obejmuje zajcia w koach plastycznych, teatralnych, tanecznych, wokalnym i instrumentalnym, szachowym, fotograficznym, malowania na szkle.

Informujemy, e rekrutacja na zajcia w pracowni ceramicznej zostaa zakoczona.

W zajciach mog bra udzia dzieci i modzie szkolna w wieku od 6 do 19 lat oraz studenci do 25 roku ycia.

Wszelkich informacji udziela sekretariat MDK-u, nr tel. 71 314 01 89 lub osobicie w PCEiK w Olenicy ul. Wojska Polskiego 56 pok. nr 20.

PLAN ZAJ Kӣ MODZIEOWEGO DOMU KULTURY ? R. SZK. 2014/2015

 
Zapraszamy

Zajcia taneczne

Zajcia muzyczne

Zajcia wokalne

Zajcia teatralne

Zajcia ceramiczne

Zajcia plastyczne

Kko turystyczne