Młodzieżowy Dom Kultury

Do zada nauczycieli-instruktorw, ktre wyszczeglnia statut PCEiK-u, przede wszystkim naley:

  • dbao o prawidowy przebieg procesw wychowawczych oraz dydaktycznych,
  • stosowanie jak najlepszych metod prowadzenia zaj,
  • odpowiedzialno za ycie, zdrowie i bezpieczestwo powierzonych ich opiece uczestnikw zaj,
  • udzielanie uczestnikom zaj pomocy w przezwycieniu problemw psychologicznych,
  • wzbogacanie wasnego warsztatu pracy,
  • uczestniczenie w procesie doskonalenia zawodowego.