Młodzieżowy Dom Kultury
Start Cele i zadania
Cele i zadania

Do najwaniejszych celw MDK-u ? obok wychowawczych (oglnych) ? naley rozwijanie zainteresowa i uzdolnie uczniw szk wszystkich typw szk oraz innych placwek owiaty dziaajcych w powiecie olenickim. Natomiast jego gwne zadania, stosownie do statutu PCEiK-u, polegaj na organizowaniu i prowadzeniu:

  • rnorodnych form staych zaj (kluby, koa, pracownie, sekcje, zespoy, etc.)

  • kulturalnego wypoczynku ? letniego i zimowego,

  • przedmiotowych dyktand i konkursw oraz rozmaitych festiwali, przegldw, turniejw (w tym sportowych),

a nadto okolicznociowych wystaw (przedstawiajcych np. twrczo uczestnikw zaj plastycznych).

WYKORZYSTANIE ZAGADEK I PRZYSW W PRACY DYDAKTYCZNO ? WYCHOWAWCZEJ
W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ