Młodzieżowy Dom Kultury
Start

Zajcia prowadzone s przez Pani Klaudi Skadorw w grupach wiekowych:

BABY LATINO DANCE

5 ? 6 LAT

Zajcia przeznaczone dla najmodszych dzieci, zawieraj podstawowe elementy rytmiki, bardzo duo wicze koordynacyjnych oraz nauk podstawowych krokw Latino.

WTOREK 15.00 ? 16.30

MAE YWIOY /LATINO DANCE/

7 ? 10 LAT

Zajcia przeznaczone dla dzieci ywioowych, wykazujcych si du energi, do dobr koordynacj wzrokowo-ruchow oraz poczuciem rytmu. Zawieraj elementy tacw latynoamerykaskich, elementy taca nowoczesnego.

CZWARTEK 15.00 ? 16.30

SENSEI

/GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA/

6-11 LAT

Zajcia z przyborami /szarfa, koo, pika/ zajcia

oparte o elementy gimnastyczne czone w ukady w rytm muzyki, wymagajce od dzieci dobrej koordynacji , oraz podstawowych umiejtnoci z zakresu gimnastyki.

RODA 15.15 ? 17.30

BALERINKA

/PODSTAWY BALETU/

7 ? 10 LAT

Zajcia zawierajce elementy taca klasycznego przeznaczone dla dzieci preferujcych spokj, formy cise i uoone , dla ktrych nie stanowi problemu skupienie uwagi na jednym elemencie

PITEK 16.00 ? 17.30

HIP- HOP

9-14 LAT

Zajcia przeznaczone dla dzieci o duym temperamencie ,ktre preferuj kreatywno i indywidualizm. Zajcia zawieraj elementy akrobatyki oraz wymagaj do dobrej koordynacji wzrokowo-ruchowej.

CZWARTEK 16.40 ? 19.05

CHEERLEADERKI

/GRUPA MODSZA/

7-10 LAT

Zajcia przeznaczone dla dzieci o bardzo dobrej koordynacji ruchowo- wzrokowej, bardzo dobrym poczuciu rytmu i dobrymi umiejtnociami gimnastycznymi. W cheerleadingu taniec poczony jest z elementami akrobatyki.

WTOREK 16.40 ? 18.10

CRAZY JUMP

/CHEERLEADERKI STARSZE/

10-15 LAT

Zesp cheerleaders pracuje od dwch lat w staym skadzie. Ma na koncie liczne wystpy rodowiskowe. Reprezentuje PCEIK na wielu imprezach i konkursach.

PONIEDZIAEK 15.00 ? 16.30

RODA 17.35 ? 19.05


WYKORZYSTANIE ZAGADEK I PRZYSW W PRACY DYDAKTYCZNO ? WYCHOWAWCZEJ
W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ