Młodzieżowy Dom Kultury
Start

Zajcia prowadzone prowadzone przez Ann Wozisk.

Modzie uzdolnion wokalnie zapraszamy na zajcia Koa Wokalnego.

Celem zaj jest rozwijanie zdolnoci gosowych, ksztatowanie umiejtnoci prawidowego posugiwania si aparatem gosowym, osiganie coraz wyszego poziomu artystycznego poprzez wykorzystanie rnych form pracy nad gosem.

Udzia w Kole Wokalnym daje uczestnikom moliwo brania udziau w konkursach, przegldach, festiwalach dziki ktrym moe dostarczy wokalistom wielu emocji, przey zwizanych z wystpami oraz satysfakcji z osigania sukcesw w tych konkursach.

Zajcia odbywaj si w sali widowiskowej S.M ?Zacisze? przy ul. Kochanowskiego 5

PITEK 14.00 ? 15.30

WYKORZYSTANIE ZAGADEK I PRZYSW W PRACY DYDAKTYCZNO ? WYCHOWAWCZEJ
W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ