Młodzieżowy Dom Kultury
Start

Koo ceramiki artystycznej prowadzone przez Kamill Kasprzak.

Koo prowadzone jest w pracowni , wyposaonej w piec do wypau wyrobw ceramicznych.

Gwnym celem zaj jest rozwijanie zainteresowa i uzdolnie twrczych. Podniesienie sprawnoci manualnych w obrbie motoryki maej. Rozwijanie wraliwoci estetycznej i poczucia pikna. Nabycie podstawowych umiejtnoci projektowania, ksztatowania gliny, zdobienia oraz szkliwienia.

Zajcia odbywaj si w nastpujcych grupach wiekowych:

Grupa najmodsza ? dzieci w wieku 6 - 8 lat ? poniedziaek 15.oo - 16.30

Grupa modsza ? dzieci w wieku 8-10 lat - poniedziaek 16.30 - 17.00

Grupa rednia ? dzieci w wieku 10-14 lat ? wtorek 15.00 ? 17.00

Grupa zaawansowana - modzie w wieku 13-19 lat ? roda 15.00-18.oo

Tematyka zaj skupia si wok nastpujcych zagadnie:

 1. wiczenia projektowania rysunkowego.
 2. wiczenia wyobrani przestrzennej.
 3. Poznawanie i dobieranie materiaw uywanych w ceramice.
 4. Modelowanie rczne metod ?szczypania?, z wakw gliny, z patw gliny form naczyniowych oraz rzebiarskich.
 5. Modelowanie rczne paskorzeby, kafli ?witraowych?.
 6. Wyciskanie w formach gipsowych.
 7. Odlewanie mas lejn w formach gipsowych.
 8. wiczenia techniki ?rewersowej?.
 9. Zapoznanie i wiczenie technik zdobienia-faktury, nakadki, moleta, stemplowanie.
 10. wiczenia dekorowania podszkliwnego i szkliwem.
 11. Zapoznanie z dziaaniem pieca ceramicznego, technologi wypau, przygotowywanie prac do wypau biskwitowego i na ?ostro?.
 12. wiczenia ozdabiania przedmiotw metod decoupagu.
 13. Zapoznanie i wiczenia odlewania gipsem w formach plastikowych.
 14. Prezentacja prac na wystawie, konkursie, kiermaszu..

WYKORZYSTANIE ZAGADEK I PRZYSW W PRACY DYDAKTYCZNO ? WYCHOWAWCZEJ
W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ