Młodzieżowy Dom Kultury
Start

KOO PLASTYCZNE

prowadzone przez Iwon Iskr

Zajcia przeznaczone dla modszej i redniej grupy wiekowej ( 6 ? 10 lat i 11? 15 lat). Rozwijaj uzdolnienia i zainteresowania plastyczne dzieci, zapoznaj si z rnymi technikami plastycznymi. Ucz podstaw komponowania prac malarskich i rysunkowych. Zajcia pomagaj w nabywaniu sprawnoci manualnej i koncentracji uwagi.

CZWARTEK 15. 00 ? 16.30 (grupa I) 16.20 ? 18.00 (grupa II)

KOO RYSUNKU I MALARSTWA

prowadzone przez Ann arneck

  • Zajcia plastyczne dla najmodszych (6 ? 8 lat) zabawy plastyczne oparte na dziaaniach twrczych rozwijajcych kreatywno dziecka, doskonalce umiejtno obserwacji i spostrzegawczoci, rozwijajce sprawno manualn.

PONIEDZIAEK 15.00 ? 16.30


  • Zajcia dla modziey gimnazjalnej i licealnej. Ksztac umiejtno rysunku, malarstwa i wraliwoci estetycznej. W programie m. in. : rysunek z natury, zasady kompozycji, podstawy projektowania, studium postaci, martwa natura.

PONIEDZIAEK 16.45 ? 18.15

WYKORZYSTANIE ZAGADEK I PRZYSW W PRACY DYDAKTYCZNO ? WYCHOWAWCZEJ
W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ