Młodzieżowy Dom Kultury
Start
KӣKO TURYSTYCZNE

Zajcia dla uczniw szk podstawowych i ponadpodstawowych prowadzone przez Barbar Sokoowsk i Magorzat Tajak-Skrok.

Miejsce i termin: Wybrana sobota, jeden raz w miesicu.

Tematyka zaj: ODKRYWAMY HISTORI ZAPISAN W SKAACH.

Celem zaj jest:

 • zdobycie wiedzy o nieznanych a piknych zaktkach Dolnego lska i powiatu olenickiego
 • nabycie umiejtnoci okrelania kierunkw ( stron wiata), poruszania si wg mapy, szlaku,
 • nabycie umiejtnoci rozpoznawania mineraw a na tej podstawie zdobywanie wiadomoci o warunkach w jakich powstaway skay;
 • poszerzanie wiedzy zdobywanej na zajciach lekcyjnych - przyrodzie i geografii, ze szczeglnym uwzgldnieniem sposobw i warunkw powstawania ska i mineraw oraz metod ich oznaczania metod rozpoznawania

Tematyka spotka:

 • Zabytki przyrody nieoywionej Zotoryja ? Wilcza Gra.
 • Wycieczka do Szklarskiej Porby.
 • Gry Kaczawskie - wycieczka na trasie Wojcieszw- wierzawa
 • Zabytki przyrody nieoywionej Organy Myliborskie.
 • Mineray w stolicy Dolnego lska.
 • Lekcja geologii w Muzeum Mineralogicznym w Kronicach.
 • Wyjazd na Midzynarodowe Targi Turystyczne do Berlina.
 • Wycieczka do Jaskini Niedwiedziej. Na trasie zbieramy fluoryty.
 • Historia i bogactwa mineralne Zotego Stoku wycieczka w okolice miasta, zwiedzanie kopalni zota.

WYKORZYSTANIE ZAGADEK I PRZYSW W PRACY DYDAKTYCZNO ? WYCHOWAWCZEJ
W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ